IJUDr. Ing. František Beneš, CSc. (1955), filatelistický znalec, publicista a obchodník.

Absolvent Agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze (1981), kde pokračoval ve studiu jako aspirant a dosáhl vědecké hodnosti kandidát věd. Poté absolvoval i Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde se zaměřil na oblast autorského práva ve vztahu ke známkové tvorbě. Na toto téma zpracoval a obhájil i rigorózní práci, kterou později publikoval tiskem.

Původním povoláním nakladatelský redaktor ve Státním zemědělském nakladatelství. Od roku 1984 vedoucí obchodního oddělení Poštovní filatelistické služby (Pofis), kde byl v roce 1985 jmenován znalcem v oboru filatelie. V roce 1989 ředitel družstevního podniku UVA, v letech 1989 - 93 předseda spotřebního družstva Profil, v letech 1990 - 91 vedoucí oddělení známkové tvorby Federálního ministerstva spojů. Od roku 1993 působí v pražském Domě filatelie. Od roku 1985 soudní znalec v oboru filatelie (pravost, jakost a ekonomika cen), od roku 2004 předseda Komise znalců Svazu českých filatelistů (SČF). Člen Mezinárodní asociace filatelistických znalců (AIEP) a Mezinárodní asociace filatelistických novinářů (AIJP). Autor desítek knižních a stovek časopiseckých publikací z oboru filatelie.

Mé projekty

frantisekbenes.cz

Osobní stránky na kterých naleznete mé publikace.

Přejít na web

zacinamesfilatelii.cz

Web věnovaný začínajícím filatelistům.

Přejít na web

Další projekty

stamps.cz

Internetové stránky pražského Domu filatelie.

Přejít na web

Mé publikace

Knihy

Knihy si můžete prohlédnout v pdf verzi zde

Články

Články si můžete prohlednout v pdf verzi zde

Nové známky v ČR

Více informací zde

Kontaktujte mě

stamps@stamps.cz

Tel.: +420 224 810 210